Meet the ICS Lab Tutors for Fall 2013! 

ICS 31  

 

Ziqiang Peng

 

Will Hwang

Vincent Chau

Victor Hsiao

 

 

Van Nguyen

 

 

Tony Ear

 

 

Jeremy Rice

 

 

Ran Liu

 

John Torres

Marwan Nazanda

Joelin Chen

 

Govind Rai

 

 

Jerremy Stroman

 

Jessica Pham

 

Carrie Shen

 

Daniel Niemeyer

Alissa Nishida

Bradley Cruce

 

Cammy Huang

 

Iris Zeng

 

ICS 32

Andrew Li

 Jeremy Rice

Max Hungjohntorres

 Yuren Shen 

Yan Zhao

 Will Hwang 

   

 

ICS 33

David Lepe


Faye Jao

Jason Chen

Ronald Yu

Weicheng Yu

     

 

ICS 45J

 Kacey Cheng

 

Leo Lin

 

ICS 45C

Alexander Block

 Derek Liang

Max Hungjohntorres

 John Aderjohntorres

Yan Zhao

     

 

Previous Quarters

Spring 2013

Winter 2013

Fall 2012